Projekti

m:Tel Foca

Foca, Avgust 2016

Izrada elektro ormara klime/grijanja (automatsko/manuelno ukljucenje/iskljucenje). Montaza i spajanje konvektorskih grijalica.

m:Tel Arhiva

Prijedor, Jul 2016

Elektro instalacije.

Centar za odvikavanje od ovisnosti Marjanovac

Januar 2016

Elektro radovi.

m:Tel Brcko

Brcko, Oktobar 2015

Elektroinstalaterski radovi na prodajnom mjestu.

Nova Toplana Prijedor

Prijedor, Septembar - Decembar 2015

Radovi na srednjem i niskom naponu. Polaganje kablova. Izrada NN ormara. Izrada duplog poda.

Cablex BH

Aleksandrovac, Mart - Septembar 2015

Elektro i ostali radovi

m:Tel

Banja Luka, Decembar 2014

m:Tel PJ Godspodska

Telegroup

Banja Luka, Decembar 2014

Izrada ormara za mobilne stanice

Pilana Iskra

Mrkonjić Grad, Jun/Jul 2014

Glavni razvodni ormar

Trigon

Ramići, Maj 2014

Instalacija rasvjete i industrijskih utičnica

Prijedorčanka

Brezičani, April 2014

Razvodni ormar

Univerzitet u Banjoj Luci – Elektrotehnički fakultet

Banja Luka, 2013

Izrada glavnog-mjerno razvodnog ormara

Cablex BH

Aleskandrovac, 2013

Instalacija rasvjete na objektu

Privatni objekat

Slatina, 2013

Izrada distributivnih ormara, elektroenergetske instalacije i rasvjete

Nova Banka

Foča, 2011

Izrada distributivnih ormara, elektroenergetske instalacije i rasvjete

Franjevački samostan

Banja Luka, 2011

Elektroinstalacije, rasvjeta, instalacija slabe struje

RTV Dom, Radio-televizija Republike Srpske

Banja Luka, 2010

Izrada distributivnih ormara, elektroenergetske instalacije i rasvjete na objektu RTV Dom

Gradski Olimpijski Bazen

Banja Luka, 2009

Izrada distributivnih ormara

JP Vodovod i kanalizacija

Kotor, Crna Gora, 2008

Elektroenergetsko napajanje vodovoda